Programátorské a informatické súťaže

Prinášam prehľad informatických a programátorských súťaží, do ktorých sa môžu zapojiť žiaci ZŠ, prípadne SŠ:

iBobor – najbližšie kolo sa koná 12. – 16. novembra 2018. Zapojiť sa môžu žiaci ZŠ aj SŠ, ale žiakov musí prihlásiť učiteľ informatiky na základnej alebo strednej škole. Trénovať sa môžete v archíve úloh, je super. Súťaž sa týka znalostí z informatiky, algoritmického myslenia, proste rôznych oblastí informatiky (hardvér, komunikácia, …).

ScratchCup – býva v apríli/máji, alebo niekedy v tom období. Zapojiť sa môžu žiaci ZŠ aj SŠ, ale žiakov musí prihlásiť učiteľ informatiky na základnej alebo strednej škole. Zapojiť sa môžu žiaci ZŠ, ale žiakov musí prihlásiť učiteľ informatiky na základnej škole.

Imagine Logo Cup – taktiež býva v apríli/máji. Zapojiť sa môžu žiaci ZŠ, ale žiakov musí prihlásiť učiteľ informatiky na základnej škole. Posledný ročník bol už 21.ročníkom.

Python Cup – prvý ročník sa konal v školskom roku 2017/2018. Naposledy bol v apríli. Zapojiť sa môžu žiaci ZŠ aj SŠ, ale žiakov musí prihlásiť učiteľ informatiky na základnej alebo strednej škole.

Palma junior – programovanie v Imagine Logo alebo v Pythone. Zapojiť sa môžu žiaci ZŠ aj SŠ, ale žiakov musí prihlásiť učiteľ informatiky na základnej alebo strednej škole. Býva to pravdepodobne v druhom polroku.

Prásk – trvá celý rok a pre základoškolákov. Úlohy riešite samostatne, doma, netreba učiteľa. Na stránke je aj archív úloh. Sú to úlohy, v ktorých si treba vytrénovať algoritmické myslenie na vyriešenie problému a následne príklad naprogramovať. Systém na webovej stránke dokonca skontroluje zadanie a pripíše aj počet bodov. Je to super, pre niekoho náročné, ale dá sa na tom naučiť správne programátorsky myslieť. Najlepší majú možnosť zúčastniť sa programátorského sústredenia.

KSP (korešpondenčný seminár z programovania) – niečo podobné ako Prásk, ale pre stredoškolákov, dospelých, vysokoškolákov… dá sa to riešiť aj nesúťažne. Je to tiež super na trénovanie algoritmického myslenia a následne aj programovania. Zadania môžete odovzdávať v rôznych programovacích jazykoch a systém ho skontroluje a pridelí počet bodov.

Robotická Liga pri FLL pre stredoškolákov aj základoškolákov. Môžete to riešiť sami, alebo v tíme, v škole, na krúžku, alebo doma. Akurát je potrebné mať robotickú stavebnicu Lego Mindstorms NXT 2.0 alebo Ev3, ideálne rozšírenú verziu. Súťaží sa od druhého polroka. Týka sa to stavania, programovania a celkovo pochopenie a splnenie zadania, v ktorom treba vyriešiť nejaký problém.

Špongia – súťaž v programovaní hier pre viacčlenné tímy podľa zadania. Programuje sa doma a potom sa hra odovzdáva. Programovať môžete v rôznych programovacích jazykoch. je to pre žiakov ZŠ aj SŠ. Najbližšie súťaž sa koná už 19.10.-12.11.!

Galaxiáda – súťaž v programovaní hier, pre základoškolákov. Prvý ročník bol v apríli, v šk.r. 2017/2018. Zapojiť sa môžu žiaci ZŠ, ale žiakov musí prihlásiť učiteľ informatiky na základnej škole. Najlepší postupujú do ďalšieho kola v Bratislave.

Olympiáda v informatike – pre základnú aj strednú školu. Ide skôr o logické myslenie v informatike. Prihlásiť a súťažiť sa dá práve teraz! Kategória A je do 15.11., kategória B je do 30.11. Treba si prečítať poriadne pravidlá, keďže sa dá postúpiť ďalej, do ďalších kôl. Táto olympiáda dosť pomáha aj pri prihlasovaní sa a chodení na vysoké školy so zameraním na informatiku.

Zenit v programovaní – súťaž práve prebieha, teda býva v októbri. Je zrejme pre stredoškolákov a programuje sa v jazykoch ako Python Pascal, C…. nie v detských jazykoch. Do súťaže prihlasuje súťažiacich učiteľ informatiky na škole.

Kodu Cup – programovanie v Kodu Game Lab. Prihlasujú sa základné školy – učiteľ informatiky. Začína to od októbra a trvá to vlastne celý rok.

ProFIIT – súťaž pre stredoškolákov, informatika, algoritmické myslenie a programovanie.

Palma – pre stredoškolákov. Programovanie programov v jazykoch Pascal, C a iné. Súťaží sa v dvojčlennom tíme.

Junior Internet – pre stredoškolákov. Súťaž v tvorbe webov, webdesigne, tvorbe blogov a podobne.

Baltie – pre základné školy, prihlasuje učiteľ informatiky. Je to programovanie v detskom programovacom jazyku Baltík.

Advent of Code – celosvetová súťaž, prihlásiť sa môže hocikto, programovať môžete v čomkoľvek, je to po anglicky. Súťaž prebieha počas adventného obdobia.

IHRA – programovanie hier prevažne v Unity3D, sú tam aj iné prostredia uvedené. Súťaž pre kohokoľvek.

IPSC – Internet Problem Solving Contest – celosvetová súťaž v riešení informatických problémov v angličtine. Súťaž je pre 1-3 členné tímy, posledný ročník bol 6.10.2018

SPy Cup – súťaž v programovaní hardvérového zariadenia BBC micro:bit v jazyku Python, súťaž je základné aj stredné školy

Viete ešte o iných súťažiach? Ak áno, napíšte mi do komentárov, rada ich sem pridám a dozviem sa niečo nové.