Webové technológie 5.príspevok

Ahojte, tento blogový príspevok je ku predmetu Webové technológie vo vzdelávaní 🙂

Hodnotenie

Hodnotenie žiakov je dosť diskutovaná téma. Aj na geografii aj na informatike sme to riešili pomerne vo veľkom – kedy, ako, za čo,… každý učiteľ si viacmenej musí vytvoriť vlastný štýl, že čo bude hodnotiť (akú prácu žiakov), kedy (či priebežne alebo až na konci), za čo (ktorá časť jeho práce má akú hodnotu v porovnaní voči ostatným, ale aj voči sebe ako pokrok)… Ja som zástancom priebežného hodnotenia a preto by som rada povedala niečo ku nástrojom a ukážkam hodnotenia, ktoré sme preberali na hodine.

Začali sme systémom EasyChair na hodnotenie článkov na konferencie. Tento systém sa mi celkom páči a vidím v ňom veľký potenciál, keby je možné mať takýto podobný systém aj v škole. Žiak napíše prácu/esej/referát/sloh (toto robia už na základnej škole skoro na každom predmete), potom ho odovzdá. Úlohou iného žiaka je prečítať si spolužiakovu esej (ideálne, keby nevidí koho esej číta) a potom objektívne a vrámci jeho odborných znalostí ohodnotiť spolužiakovu prácu. Spolužiak, ktorí nevidí, od koho mu prišlo hodnotenie potom dôležité poznámky zapracuje. Podľa mňa je to super. Na tomto princípe môže fungovať aj code-review, ale tam už záleží aj od toho, či to robia v nejakom programe alebo vo firme… lebo tam už potom tá anonymita nemusí byť. V škole ale podľa mňa má svoje miesto – z dôvodu možnej šikany, strachu vyjadriť sa, nadŕžaniu kamarátom a škodeniu iným, …. O code review v škole robím diplomovku, tak uvidíme, aké výsledky dostaneme, či je možné to robiť už aj na strednej škole 🙂

Iné hodnotiace nástroje – ja si myslím, že je dobré ich využívať, ak používame nástroje webu 2.0 Napr. pri wiki sme videli tracking boundle plugin, ktorý pomáhal učiteľovi hodnotiť žiaka (učiteľ videl viaceré veci vďaka nemu). Na predmete Princípy databáz používame systém matfyz.courses, ktorý umožňuje komentovať spolužiakovu prácu a taktiež spolužiaci môžu hodnotiť našu. Myslím, že nám to dosť pomohlo. Ja osobne som si vďaka tomu našla rôzne chyby (lebo som ich videla u iných, alebo to mali oni dobre a zistila som, že ja to mám zle) a moje spolužiačky mi napísali ešte o iných chybách, ktoré som si ani nevšimla najprv.

K iným nástrojom môžu patriť ešte odznaky. Odznaky môžu byť dobré v tom, že vidíme potom individuálnu prácu v tíme. Priznám sa, že ja niekedy nerada robím v tímoch, pretože je tam veľký spoľah na iných ľudí a nie každý sa chce venovať prácu vtedy, keď vy, alebo jej chce venovať iné množstvo času atď… a v konečnom dôsledku keď dostanete hodnotenie, je to hodnotenie pre celý tým, nehľadiac na to, kto koľko alebo čo urobil, alebo ako sa postavil ku projektu. Tu tie odznaky môžu naozaj pomôcť, že každému sa vyprofiluje nejaká rola, ktorú zastával v tíme. Lenže keby to nie je anonymné, tak by to zase málokto pravdivo vyznačil.

Neviem, či je to úplne dobré, zavádzať anonymitu na škole, ale myslím si, že naša spoločnosť a školstvo nevie ešte dobre pracovať bez nej a tie výsledky sú potom skreslené alebo nesprávne vyjadrené. Čo si myslíte o anonymite vy? Zažili ste na nejakom predmete takéto vzájomné hodnotenie?

 

Komentáre píšte tu dole, stačí dať meno/prezývku a mail. Kvôli GDPR uvádzam, že keď skončí tento predmet, tak tie maily potom zmažem 🙂 Ak by vám to napísalo prípadne nedalo komentár automaticky, pravdepodobne čaká na schválenie (kvôli nejakému slovu, čo ste použili a podobne), ja ho schválim, prípadne mi napíšte.

Jeden komentár

  1. Hricková Ivana

    No veľmi mi ba zaujímali výsledky tovjej diplomovky. Nakoľko hodnotenie je u mňa taká aktuálne téma, nakoľko sa blíži polrok a musím svojim žiakom dať nejaké známky. Zaujímalo by ma ako teda by malo vplyv na celkové hodnotenie aj takéto hodnotenie od spolužiakov. Ak by to malo pozitívne ohlasy, chcela by som to zaviesť aj na naše hodiny. Nakoľko už som si viac krát všimla, že predo mnou si nepovedia všetko tak ako len medzi sebou.

Comments are closed.