Scratch + Micro:bit

Vytvorila som sériu metodických materiálov pre učiteľov v rámci svojej rigoróznej práce, ktoré sú vhodné pre žiakov základných škôl. Vytvorené boli pre žiakov na záujmovom útvare zameranom na informatiku.

Materiály obsahujú:

  • úvodnú metodiku pre učiteľa – zapojenie zariadenia
  • 5 metodických materiálov – viacmenej gradované úlohy na programovanie micro:bitu pomocou Scratchu
  • na stiahnutie/vzhliadnutie – klik

Všetky metodické materiály boli pripravené a otestované počas záujmových útvarov v Centre voľného času v Šali. S úpravami sa dajú použiť aj v škole. 🙂

Ukážka:

Budem rada, ak Vám poslúžia a napíšete mi prípadne svoj názor na tieto aktivity do komentárov. 🙂