Záverečný micro:bit projekt

Všetky deti, ktoré majú micro:bit, či už vlastný alebo požičaný z CVČ, dostanú najbližší krúžok dobrovoľný projekt. Bola by som rada, keby sa zapojí čo najviac detí.

Úlohou je vytvoriť projekt s micro:bitom do 13.12., buď zábavný alebo užitočný, môžu používať všetky komponenty, ktoré vedia naprogramovať a kombinovať to kľudne s inými materiálmi, napríklad kartónom.
Projekty ukážeme iným deťom zo školských klubov a MŠ po otvorení CVČ.
Tento projekt môže byť aj dobrou predprípravou na celoslovenskú súťaž SPyCup, ktorú zrejme v najbližších týždňoch vyhlásia. V ročníku 2019/2020 vyhral náš tím 1.miesto v kategórii ZŠ.
Hotový projekt natočte na video a odovzdajte mi mailom/cez správu programový kód projekt.hex. Požičané micro:bity potom odovzdajte aj s celým projektom v decembri.
Všetky zapojené deti, dostanú samozrejme malú odmenu 🙂
Budem sa tešiť na projekty, pomaly môžu začať premýšľať… Projekt môžu vytvoriť aj so svojimi súrodencami, s pomocou rodiča… Ukážky môžete vidieť na plagáte.
otvoriť plagát

Odovzdané projekty do decembra – spoločné video:

Facebook komentáre