CVČ

Učenie v Centre voľného času v Šali:

Krúžky (s Mariánom) šk. r. 2021/2022:
Programovanie Mix online
DT pre maličkých
DT začiatočníci
DT pokročilí
Robotický krúžok začiatočníci
Robotický krúžok pokročilí
Mladý vedátor
Klubovňa PC a spoločenských hier
Turistický k.
Posilňovňa
Florbal
Bedminton


Minulé:

šk.r. 2020/2021:
DT začiatočníci
DT pokročilí
Programovanie Mix
Programovanie v Pythone začiatočníci
Programovanie v Pythone pokročilí

Plagát na šk.r. 2020/2021

Postcrossing krúžok
Geografický krúžok
Čitateľský krúžok
Klubovňa PC a spoločenských hier
Robotický krúžok začiatočníci 2 skupiny
Robotický krúžok pokročilí 2 skupiny
DT pre maličkých

škr. 2019/2020
Programovanie MIX
Programovanie v Pythone začiatočníci
Programovanie v Pythone pokročilí
Krúžok digitálnych technológií začiatočníci
Krúžok digitálnych technológií pokročilí
Krúžok digitálnych technológií experti

Klubovňa PC a spoločenských hier
Postcrossing („Geografia trochu inak“)
Robotický krúžok začiatočníci, pokročilí, pokročilí súťažný tím
Geografický krúžok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-
Programovanie v Pythone – šk.r. 2018/2019 – jediná skupina
Krúžok digitálnych technológií  – šk. r. 2018/2019 – 
1.skupina (začiatočníci + pokročilí) , 2.skupina (experti)
Robotický krúžok  – šk. r. 2018/2019 – 1.skupina , 2.skupina
Geografický krúžok  – šk. r. 2018/2019 – jediná skupina
Geografický krúžok – šk. r. 2017/2018
Krúžok Digitálne technológie – noví žiaci, začiatočníci (nechodili vlani) šk. r. 2017/2018
Krúžok Informatika pre žiakov ZŠ – pokročilí žiaci (chodili aj vlani) šk. r. 2017/2018

Denné letné tábory – animátorka – leto/jar/jeseň 2013-2019
Krúžok Digitálnych technológií – šk. r. 2016/2017