Digitálne technológie 2016/2017

Prebrané témy v roku 2016/2017:

Úvodná hodina. Pravidlá v PC miestnosti, bezpečnosť na Internete. Stikbot-i.
GPS. Geocaching.
Sphero 2.0. Programovacia včielka Bee-Bot.
Základná práca s počítačom. Vstupné a výstupné zariadenia. Kinect a Leap Motion.
JESENNÉ PRÁZDNINY
Virtuálna realita. Sphero 2.0. Bee-Bot.
Tablety a smartphony. Vzdelávacie aplikácie. Operačné systémy. Prezentácie žiakov.
Prehliadač a vyhľadávač. Interaktívna tabuľa. iBobor.
Fotografia. Grafická úprava fotografií.
Práca s grafickou. Výroba vianočných pohľadníc, menoviek, obrázkov.
Robotika. Roboty Fishertechnik, Lego Mindstorms, Programovateľný robot Albi.
Roboty Fishertechnik. Šifrovanie.
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
ŠTÁTNY SVIATOK
Opakovanie. Tvorba webovej stránky.
Zvuky, tvorba webovej stránky
Elektronická komunikácia, tvorba webovej stránky
POLROČNÉ PRÁZDNINY
Statické webové stránky, jazyk HTML5 a štýlovanie pomocou CSS3
Riešenie príkladov z informatickej súťaže iBobor
JARNÉ PRÁZDNINY
Programovací robot Fishertechnik skladanie
Programovací robot Fishertechnik programovanie
Tabuľkový editor, výroba dataprojektoru a reproduktorov z kartónu
DT pre ľudí so špeciálnymi potrebami, tabuľkový editor, zegway
Hráme sa na médiá – kamera, fotografia, zvuk, grafika; drony 4 hodinový krúžok
Nahradenie v inom termíne
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
Nahradenie v inom termíne
Nahradenie v inom termíne
Zaujímavá grafika, príprava na veľkú šifru, opakovanie
Výroba a umiesnenie kešky
Geocaching kontrola kešky, opakovanie
Záverečná šifrovacia hra, odovzdávanie cien a certifikátov
Facebook komentáre