Geografia

Pre učiteľov, rodičov, deti, ktorých zaujíma geografia…. Pripájam pár mojich vecí:

 • Android aplikácia MapPie slúži na učenie geografie
 • Básnička veselá geografia
 • Video pokus vrásnenie/vrásové pohoria
 • Prípravy pre učiteľa na hodinu geografie:
  1. Obyvatelstvo a Afrika.zip – pre základné školy (Obyvateľstvo, Afrika poloha, podnebie, vodstvo)
  2. Problemy Afriky.zip – pre základné školy (Problémy. ktoré trápia obyvateľov Afriky)
  3. DolezitostPolohy.pdf – pre základné školy (Prečo určujeme polohu, na čo je to dobré)
  4. Vyskum_artezska.zip – pre základné školy (Projektová výskumná úloha – význam artézskych studní – mesto Šaľa)
  5. Grecko.zip – pre základné školy (Európa – Grécko)
  6. PodnebiePocasie.zip – pre základné školy (Podnebie a počasie SR)
  7. Sídla SR (súbor má cez 35MB) – pre základné školy (učivo na 2 vyuč. hodiny)
  8. Severna Europa opakovanie.zip – pre základné školy (učivo Island a opakovanie Severnej Európy)
  9. Opakovanie_ZapadneEuropa.zip – pre základné školy (aktivita na opakovanie Západnej Európy)
  10. SeverEu interakt.zip – pre základné školy (hra na interaktívnu tabuľu urobená v programe pre int.tabuľu)
  11. Pokus_slanavoda.zip – pokus ako sa správa slaná vs. sladká voda
  12. Bioklimaticke pasma.zip – pre gymnázium (Biómy – bioklimatické pásma Zeme)
  13. Nitriansky kraj.zip – pre gymnázium (Nitriansky kraj)
  14. Polno Ruska.zip – pre gymnázium (Poľnohospodárstvo Ruska)
  15. Pohyby Zeme.zip – pre gymnázium (pohyby zeme, polárne oblasti, čas)
  16. Atmosféra.pdf – pre gymnázium (úvod do Atmosféry)
  17. JZ Azia a Turecko.zip – pre gymnázium (JZ Ázia a Turecko)
  18. podnetypydruhy.pdf – pre gymnázium (rozdiel medzi pôdnym druhom a pôdnym typom)
  19. Prepojenie geografie a informatiky – meteorologická stanica DIY (z papiera aj z micro:bitu)
  20. Meteorologická stanica z papiera
  21. uvod9roc.zip – pre základné školy 9.ročník (opakovanie vzniku pohorí, sopečná činnosť a zemetrasenia)
  22. Pracovný list na prechádzku po meste Šaľa – SpoznavameNaseMesto.pdf

Ak ste niečo použili, môžete mi napísať mail, budem rada za vašu spätnú väzbu. Tu ho nájde úplne na konci….

Materiály používajte prosím so ZDROJOM! Ďakujem….