Krúžok DT (E) 19/20

Krúžok prebieha v čase: PIATOK 16:00-17:45

Október:
4.10.2019 Bezpečnosť v Pc miestnosti, na internete + FutureCube, CodyRoby
11.10.2019 Code week – Micro:bit cez Scratch
18.10.2019 Code week – Programovanie hry do súťaže Špongia
25.10.2019 Programovanie hry do súťaže Špongia

November:
1.11.2019 jesenné prázdniny – nenahrádza sa
8.11.2019 Propagačné materiály do súťaže Špongia (Canva)
15.11.2019 Programovanie robota Karel – naučte sa programovať robota Karela, stiahnite si program a pozrite si príklady priamo tu
22.11.2019 Binárne čísla, Vektorová grafika v Inkscape
29.11.2019 Grafové úlohy

December:
6.12.2019 Skittles/Lentilky v tabuľkovom editore
13.12.2019 3D grafika v Tinkercade + BBC Micro:bit led pásik
20.12.2019 vianočné prázdniny – nenahrádza sa
27.12.2019 vianočné prázdniny – nenahrádza sa

Január:
3.1.2020 vianočné prázdniny – nenahrádza sa
10.1.2020 Programovanie v Scratchi
17.1.2020 Virtuálna realita vs. Rozšírená realita
24.1.2020 Robotika
31.1.2020 3D skicár – stihnite si súbory: subory3Dskicar.zip (presuňte do vášho priečinka a odzipujte), video + Logicko-algoritmické úlohy

3D skicár – moja ukážka

Február:
7.2.2020 Valentínska dešifrovačka – „Záhada strateného obrazu pani Blaškovej“
14.2.2020 krúžok nebude – nahradíme si v inom termíne
21.2.2020 jarné prázdniny – nenahrádza sa
28.2.2020 krúžok nebude – nahradíme si v inom termíne

Marec:
6.3.2020 Futuro Cube, Lego Spike Prime, Lego WeDo
13.3.2020 Programovanie v Scratchi
20.3.2020 Online komunikácia a hranie hier (online krúžok, zavreté školy – Covid-19)
27.3.2020 Programovanie v Scratchi (online krúžok, zavreté školy – Covid-19)

 

aspoň tento si stiahnite

Apríl:
1.4.2020 Výzva zdatného informatika (zavreté školy kvôli Covid-19)
8.4.2020 3D grafika v Tinkercade (zavreté školy kvôli Covid-19)
15.4.2020 Tvorba projektu ku dňu Zeme – samostatná práca (zavreté školy kvôli Covid-19)
24.4.2020 Ďalšia karanténna výzva (zavreté školy kvôli Covid-19)
29.4.2020 Programovanie v Scratchi (zavreté školy kvôli Covid-19)

Máj:
5.5.2020 Programovanie v Scratchi – stiahnite si obrázky a odzipujte si ich v pc – obrazkyZubar.zip (zavreté školy kvôli Covid-19)
7.5.2020 Dešifrovačka (zavreté školy kvôli Covid-19)
15.5.2020 3D grafika – Tinkercad (zavreté školy kvôli Covid-19)
22.5.2020 Programovanie v Scratchi (zavreté školy kvôli Covid-19)
29.5.2020 Záverečný krúžok

Vianoce: