Krúžok DT (Z) 19/20

Krúžok prebieha v čase: STREDA 14:00-15:30

Október:
2.10.2019 Bezpečnosť v Pc miestnosti, na internete + Scratch úvod
9.10.2019 Code week – Micro:bit
16.10.2019 Code week – Micro:bit
23.10.2019 – 3D skicár – Návod na Nemo rybu + Písanie na klávesnici

 

 

 

 

 

30.10.2019 jesenné prázdniny – nenahrádza sa

November:
6.11.2019 Interaktívna tabuľa
13.11.2019 Programovanie v Scratchi
20.11.2019 Pixelová grafika a animácie
27.11.2019 Hardvérové komponenty počítača

December:
4.12.2019 Hodina kódu – Hour of code (LightBot, Minecraft) + Vianočná dedinka od Google
11.12.2019 Krúžok nebude – pretože budeme mať dvojitý krúžok 18.12.!
18.12.2019 Exkurzia do firmy ADMASYS Šaľa – dvojitý krúžok
25.12.2019 vianočné prázdniny – nenahrádza sa

Január:
1.1.2020 vianočné prázdniny – nenahrádza sa
8.1.2020 Prezentačný softvér
15.1.2020 Jednoduchá robotika
22.1.2020 Programovanie v Scratchi
29.1.2020 Vstupné a výstupné zariadenia (úloha1, úloha2, úloha3, úloha4, ), iBobor

Február:
5.2.2020 13 výziev zdatného informatika
12.2.2020 krúžok nebude – nahradíme si v inom termíne
19.2.2020 jarné prázdniny – nenahrádza sa
27.2.2020 Programovanie v Scratchi – stiahnite si tieto obrázky: Aspoň ten prvý:

aspoň tento si stiahnite

Marec:
4.3.2020 Robot Ozobot
11.3.2020 Grafika animácie – Pivot animátor, animácie v RNA
18.3.2020 Samostatné programovanie doma, spojenie cez internet (zavreté školy kvôli Covid-19)
27.3.2020 Programovanie v Scratchi (online krúžok, zavreté školy kvôli Covid-19)

Apríl:
1.4.2020 Výzva zdatného informatika (zavreté školy kvôli Covid-19)
8.4.2020 3D grafika v Tinkercade (zavreté školy kvôli Covid-19)
15.4.2020 Tvorba projektu ku dňu Zeme – samostatná práca (zavreté školy kvôli Covid-19)
24.4.2020 Ďalšia karanténna výzva
29.4.2020 Programovanie v Scratchi

Máj:
5.5.2020 Programovanie v Scratchi – stiahnite si obrázky a odzipujte si ich v pc – obrazkyZubar.zip (zavreté školy kvôli Covid-19)
7.5.2020 Dešifrovačka (zavreté školy kvôli Covid-19)
15.5.2020 3D grafika – Tinkercad (zavreté školy kvôli Covid-19)
22.5.2020 Programovanie v Scratchi (zavreté školy kvôli Covid-19)
29.5.2020 Záverečný krúžok