Materiály k Pythonu

Ak chcete pokračovať v programovaní v Pythone, odporúčam vám pozrieť sa na tieto materiály.

Učebnice, pracovné listy, učebné texty a tutoriály

Python ťaháky

Programátorské súťaže v Pythone

– v mnohých sa dajú riešiť aj staré zadania, čiže obrovská databáza rôznych príkladov:

  • Prásk (pre ZŠ, ale verte mi, že aj starší sa zapotia) – algoritmy
  • KSP FMFI UK (pre SŠ, ale rieši to aj mnoho vysokoškolákov a iných ľudí) – algoritmy
  • KSI Masarykova univerzita (podobné ako KSP, len po česky) – algoritmy
  • KSP Praha (tiež ako KSP, ale po česky) – algoritmy
  • PythonCup (na stránke sú 3 ukážkové príklady, učitelia majú k dispozícii aj mnoho iných úloh na precvičenie k tejto súťaži, my na krúžku na tomto odkaze s heslom) – Tkinter aj Turtle grafika
  • Palma junior (zverejnené sú zadania aj riešenia úloh) – Turtle grafika, algoritmy
  • Zenit (zverejnené zadania aj riešenia) – algoritmy
  • Olympiáda v informatike (zverejnené zadania) – algoritmy
  • Advent of code (celosvetová súťaž v angličtine, možné riešiť v akomkoľvek jazyku, zverejnené aj predchádzajúce ročníky a zadania) – algoritmy

Iné

Programovacie prostredia

MicroPython k Micro:bitu