Opakovanie micro:bit

AKO NA TO:

 1. otvorte si na jednom počítači make:code editor
 2. Pripojte zariadenie BBC Micro:bit ku počítaču cez USB kábel.
 3. spárujte, ukladajte, testujte, programujte, vymýšľajte, opravujte a tak dokola
 4. ako spárovať micro:bit, ak sú problémy

Úlohy:

Každý môže ísť vlastným tempom. Dôležité je prejsť čo najviac úloh a hlavne DORADU!!!!!!!!!!!!!

————————— ZÁKLADNÉ:

 1. Nakreslite nejaký obrázok (smajlík, srdiečko, zviera, kríž, …)
 2. Vypíšte svoje meno – urobte si menovku 2 spôsobmi – postupne sa zobrazujú písmenká, rolujú sa písmenká sprava doľava
 3. Nastavte, aby sa NEUSTÁLE striedalo vaše meno a nejaký obrázok.
 4. Bijúce srdce – Na pár sekúnd vykreslite veľké srdce, na pár sekúnd malé srdce atď. dookola.
 5. Skúste si nakresliť rôzne obrázky a vytvoriť tak obrázkový príbeh alebo vytvorte animáciu háďu – had, ktorý sa postupne pohybuje, zbiera bodky a keď cez ne prejde, tak sa zväčší a bodka sa zobrazí na inom mieste.
  ——————————– VSTUP:
 6. Na stlačenie tlačidla A – veselý smajlík. Na stlačenie B – smutný smajlík. Na stlačenie A+B naraz, vykreslí sa neutrálny smajlík.
 7. Na stlačenie tlačidla A – vykreslite niečo. Na stlačenie B – vymažte obrazovku.
 8. Pri spustení nakreslite žirafu, na zatrasenie smrťku, na stlačenie tlačidla A vymažte obrazovku.
 9. Podľa toho ako nakloníte Micro:bit, vykresľujte smajlíka. Aby vždy keď otočím Micro:bit, tak smajlík smeroval smerom, aby som ho videla tak ako má byť.
 10. Podľa toho ako nakloníme Microbit, tak na danú stranu bude vykreslovať šípku.
 11. Skús na stlačenie tlačidla roztočiť túto šípku. Každých pár milisekúnd sa otočí v smere hodinových ručičiek.
 12. Na ďalšie tlačidlo zmeň točenie do protismeru. – ťažšie
  ——————————— MATEMATIKA:
 13. Digitálna kocka – na zatrasenie vygeneruje náhodné číslo od 1-6.
 14. Podobne vytvorte generátor náhodných čísel od 1-50. Číslo sa vygeneruje na stlačenie tlačidla.
 15. Počítadlo ľudí – Vytvorte zariadenie na počítanie ľudí. Pri stlačení tlačidla A, pripočíta človeka a vypíše aktuálny počet ľudí. Na stlačenie tlačidla B, vynuluje počítadlo a začne odznovu. Budeš potrebovať premennú na uloženie si počtu ľudí.
 16. Hra poslušne hlásim pre dvoch ľudí – tu je zadanie.
 17. Odmeraj teplotu zo senzoru na micro:bite. Skús pozorovať, ako sa mení.
  ——————————– LOGIKA a PREMENNÉ – PRE STARŠÍCH:
 18. Program prerobte tak, aby z neho bol krokomer. Na zatrasenie pripočíta krok a vypíše počet krokov. Na tlačidlo B, vynuluje kroky.
 19. Vytvorte hru kameň-papier-nožnice. Na potrasenie sa náhodne nakreslí buď obrázok pre kameň, papier alebo nožnice. Ak hráč vyhral, ručne klikne na tlačidlo A a pripočíta sa bod pre hráča. Vynulovanie počítadla nastavte na tlačidlo B. Na toto zadanie budete potrebovať aj premennú a pracovať s logikou – podmienky ak (if).
 20. Dorobte hru kameň-papier-nožnice tak, aby micro:bit hral proti vám.
 21. Vytvorte stopky – na tlačidlo A sa spustia, na tlačidlo B sa vypnú a ukážu čas (pomôcť ti môže blok „running time“ – má v sebe čas v milisekundách od začiatku spustenia programu).
 22. Vytvorenie kompasu pomocou zabudovaného senzoru. Pomôž si týmto návodom ťažšie.
  ——————————- ZÁKLADNÉ KOLÍKY / PINY + LEDKA:
 23. Skúste si prácu s pinmi – na hlavnej stránke makecode v návodoch si nájdite: LoveMeter.
 24. Pripojte jednu ledku pomocou krokosvoriek + úlohy k nej (tu je aj obrázok ako prepojiť ledku a prečo treba na to rezistor).
 25. Blikajúca ledka.
 26. Zmeň program tak, aby sa ledka na tlačidlo A rozsvietila a na tlačidlo B vypla,
 27. Vieš to urobiť aj na jedno tlačidlo? Ako vypínač…. (pre starších, treba na to IF)
  —————————– CYKLUS s Ledkami:
 28. Tlačidlo A: Postupne sa ledka 5x rozsvieti, zhasne, rozsvieti, zhasne…. až nakoniec úplne zhasne.
 29. Tlačidlo B: Ledka bude svietiť 10 sekúnd, potom zhasne.
 30. Tlačidlo A+B: Ledka bude svietiť dovtedy, kým sa ti na microbite postupne nerozsvietia tiež všetky ledky. (teda 25 malých ledsvetielok na microbite), potom zhasne.
 31. Vymysli si sám niečo vlastné, zaujímavé alebo pripoj ďalšiu ledku.
  ——————————- POKROČILÉ HRA:
 32. Vyrob si hru Coin game podľa tohto návodu.
 33. Kto chce, vyskúšajte si urobiť hru Space Invaders podľa návodu.
  —————————– POKROČILÉ PINY – ledky a led pásik
 34. Pripojte 2 ledky, ideálne červené. Jednu na pin 0, druhú na pin 2. Vytvorte neustále striedavé svietenie, ako na železničnom priecestí.
 35. Pripojte led pásik alebo led ring (do led ring vložte káble a na tie káble pripojte krokosvorky. Skúste tento ledpásik naprogramovať – aby každých pár sekúnd sa zmenila farba na ledpásiku
 36. Aby ledpásik dával každých pár sekúnd náhodnú farbu – farby sú v palete 0-255 pre každé r, g, b.
 37. Každú ledku na ledpásiku rozsvieťte inou farbou.
 38. Urobte z ledpásiku semafór.
 39. Ledpásik naprogramujte tak, aby vždy keď stlačím tlačidlo A, zmení sa na ňom farba na náhodnú.
 40. Na tlačidlo B nastavte vypnutie a zapnutie ledpásiku.
 41. Hra horúci drôt (návod).
  ———- HUDBA (kto má repráčik alebo buzzer):
 42. Zahrajte pesničku z výberu – spustiť melódiu.
 43. Skúste prehrať rôzne tóny.
 44. Vytvorte si vlastnú pesničku na stlačenie každého tlačidla. Môžete skúsiť medveďku daj labku alebo kohútik jarabí.
 45. Vytvorte si hudobné ovocie ako na tomto videu (klik na odkaz)
  —————- BEZDRôTOVÁ KOMUNIKÁCIA
 46. Úlohy na bezdrôtovú komunikáciu medzi dvoma micro:bitmi.
  ———— Micro:bit + SCRATCH
 47. Kocka
 48. Blikajúce srdiečko
 49. Pohyb postavičky
 50. Ovocné hudobné nástroje
 51. Hra odraz loptu / uhýbaj sa
 52. Hra šoféovanie auta

Pomocné návody:

Projekt:

vo dvojici vytvorte svoj prvý micro:bit projekt, ktorý môže byť akýkoľvek, ale mal by spĺňať nasledujúce kritéria:

 • použite minimálne jedno svetlo / senzor /motor
 • mal by niečo reprezentovať – napr.
  • vytvorili ste malú hru na displeji ktorá sa ovláda pomocou tlačidiel,
  • autíčko dokáže jazdiť,
  • predpríprava na súťaž – Olympiáda v programovaní – kategórie zábava, pomoc pre hendikepovaných, riešenie ekologického problému, pomoc pre zdravotníctvo a podobne (nápady iných)
  • jedna skupina môže aj micro:bit so scratchom na notebooku (pomôcka)
 • keďže má niečo reprezentovať, micro:bit potom treba dostatočne nadizajnovať aj z vonku – napr. vytvoríte mu kartónový obal, krabičku, pripojíte ho k Legu, vytvoríte mu panáčika a podobne….