Portfólio

Tu nájdete moje malé portfólio všetkého, čomu som sa venovala alebo venujem.

Materiály na vyučovanie vo forme aplikácií a elektronických dokumentov:

O našich úspechoch:

Moje absolvované konferencie a vzdelávania:

  • 2017 – konferencie: Didinfo, ŠVK PRIF UK, ŠVK FMFI UK, Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky, ICTE (všetko s prezentovaním)
  • 2018 – konferencie: Didinfo, ŠVK FMFI UK, Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky (všetko s prezentovaním)
  • 2018 – vzdelávania: Java trip alebo JavaScript od Aj ty v IT, Workshop Minecraft pre CVČ od Microsoftu
  • 2019 – konferencie: Didinfo, ŠVK FMFI UK, Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky (všetko s prezentovaním)
  • 2019 – konferencia: PyConSK EduSummit
  • 2019 – vzdelávania: Informatický deň, Movendi.sk: Sila zvyku, Školenie pre pedagógov práca s micro:bitom od Aj ty v IT
  • 2020 – konferencia: Didinfo (aj s prezentovaním)
  • 2020 – vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie CVČ, Iuventa Online Outdoor aktivity, Informatický (týž)deň (aj s prezentovaním, spoluorganizátor), Školenie k Amazon Kindloteke, Rigorózna skúška
  • 2021 – vzdelávania: Informatický (týž)deň
  • 2022 – vzdelávania: Movendi.sk: Psík Happy