Portfólio

Tu nájdete moje portfólio všetkého, čomu som sa venovala alebo venujem.

Materiály na vyučovanie vo forme aplikácií a elektronických dokumentov:

O našich úspechoch:

Moje absolvované konferencie a vzdelávania:

 • 2017 – konferencie: Didinfo, ŠVK PRIF UK, ŠVK FMFI UK, Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky, ICTE (všetko s prezentovaním)
 • 2018 – konferencie: Didinfo, ŠVK FMFI UK, Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky (všetko s prezentovaním)
 • 2018 – vzdelávania: Java trip alebo JavaScript od Aj ty v IT, Workshop Minecraft pre CVČ od Microsoftu
 • 2019 – konferencie: Didinfo, ŠVK FMFI UK, Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky (všetko s prezentovaním)
 • 2019 – konferencia: PyConSK EduSummit
 • 2019 – vzdelávania: Informatický deň, Movendi.sk: Sila zvyku, Školenie pre pedagógov práca s micro:bitom od Aj ty v IT
 • 2020 – konferencia: Didinfo (aj s prezentovaním)
 • 2020 – vzdelávania: Adaptačné vzdelávanie CVČ, Iuventa Online Outdoor aktivity, Informatický (týž)deň (aj s prezentovaním, spoluorganizátor), Školenie k Amazon STEM Kindloteke, Rigorózna skúška
 • 2021 – vzdelávania: Informatický (týž)deň
 • 2022 – vzdelávania: Movendi.sk: Psík Happy,  Informatický (2)deň
 • 2022 – konferencia: PyConSK EduSummit
 • 2023 – seminár: Praktické ukážky a možnosti využitia digitálnych technológií v MŠ (prezentovanie)
 • 2023 – vzdelávania: Kurzy Učíme s hardvérom BBC micro:bit & Wearables – nositeľná elektronika, BBC micro:bit & Smart Home Kit, Movendi.sk: Psík Happy, Informatický deň
 • 2024 –