Programovanie v Pythone (P) 2019/2020

Krúžok je v utorky od 17:00-19:00:
– klik na materiály s úlohami z jednotlivých hodín (pri konkrétnej hodine)
– heslo na všetky stránky je rovnaké, vedia ho iba členovia krúžku

Október:
1.10.2019 (klik) – Otvorenie Detského sveta vedy a techniky, úvod a opakovanie
8.10.2019 (klik) –  Code week – programovanie Micro:bit
15.10.2019 (klik) –  Code week – programovanie Micro:bit
22.10.2019 (klik) – Opakovanie tkinter
29.10.2019 (klik) – Opakovanie algoritmy + Try-except

November:
5.11.2019 (klik) – Opakovanie tkinter
12.11.2019 (klik) – Tuple / n-tice
19.11.2019 (klik) – Algoritmy a výpočtové úlohy – súťažné zadania
26.11.2019 (klik) – Korytnačia grafika

December:
3.12.2019 (klik) – Korytnačia grafika
10.12.2019 (klik) – Rekurzia na korytnačej grafike
17.12.2019 (klik) – Vianočný Micro:bit + PROJEKT ZADANIE odovzdať do 12.1.2020 – stromček, svetlá, pesnička
24.12.2019 vianočné prázdniny
31.12.2019 vianočné prázdniny

Január:
7.1.2020 vianočné prázdniny
14.1.2020 (klik) Opakovanie polia + Prezentovanie projektov
21.1.2020 (klik) Asociatívne polia
28.1.2020 (klik) Príprava na PythonCup + Hudba v hrách

Február:
4.2.2020 Polročný test z programovania
11.2.2020 Súťaž PythonCup
18.2.2020 jarné prázdniny
25.2.2020 Triedy a objekty

Marec:
3.3.2020 Triedy a objekty
10.3.2020 Animácie v tkinter
17.3.2020 Opakovanie tkinter
24.3.2020 Triedy a objekty
31.3.2020 Pygame Zero

Apríl:
7.4.2020 Pygame Zero
14.4.2020 veľkonočné prázdniny
21.4.2020 Pygame Zero
28.4.2020 Pygame Zero

Máj:
5.5.2020 Opakovanie
12.5.2020 Záverečná úloha z programovania – výstupný test z programovania
19.5.2020 Tvorba záverečného projektu – vlastná hra/program
26.5.2020 Ukážka záverečných zadaní