Programovanie v Pythone (P) 2019/2020

Krúžok je v utorky od 17:00-19:00:
– klik na materiály s úlohami z jednotlivých hodín (pri konkrétnej hodine)
– heslo na všetky stránky je rovnaké, vedia ho iba členovia krúžku

Október:
1.10.2019 (klik) – Otvorenie Detského sveta vedy a techniky, úvod a opakovanie
8.10.2019 (klik) –  Code week – programovanie Micro:bit
15.10.2019 (klik) –  Code week – programovanie Micro:bit
22.10.2019 (klik) – Opakovanie tkinter
29.10.2019 (klik) – Opakovanie algoritmy + Try-except

November:
5.11.2019 (klik) – Opakovanie tkinter
12.11.2019 (klik) – Tuple / n-tice
19.11.2019 (klik) – Algoritmy a výpočtové úlohy – súťažné zadania
26.11.2019 (klik) – Korytnačia grafika

December:
3.12.2019 (klik) – Korytnačia grafika
10.12.2019 (klik) – Rekurzia na korytnačej grafike
17.12.2019 (klik) – Vianočný Micro:bit + PROJEKT ZADANIE odovzdať do 12.1.2020 – stromček, svetlá, pesnička
24.12.2019 vianočné prázdniny
31.12.2019 vianočné prázdniny

Január:
7.1.2020 vianočné prázdniny
14.1.2020 (klik) Opakovanie polia + Prezentovanie projektov
21.1.2020 (klik) Asociatívne polia
28.1.2020 (klik) Príprava na PythonCup + Hudba v hrách

Február:
4.2.2020 (klik) Polročný test z programovania
11.2.2020 Súťaž PythonCup
18.2.2020 jarné prázdniny
25.2.2020 nebolo – nahradíme si v inom termíne

Marec:
3.3.2020 (klik) Triedy a objekty
10.3.2020 (klik) Triedy a objekty – nahrádzanie počas prvej skupiny 15:15-16:45
10.3.2020 (klik) Animácie v tkinter – hodina v normálnom čase 17:00-19:00
17.3.2020 Opakovanie tkinter – samostatná práca z domu (zavreté školy kvôli covid-19)
24.3.2020 Opakovanie tkinter – samostatná práca z domu (zavreté školy kvôli covid-19)
31.3.2020 Samostatná práca (zavreté školy kvôli covid-19)

Apríl:
8.4.2020 (klik) Pygames Zero – kreslenie, obrázky, pohyb (zavreté školy kvôli covid-19)
14.4.2020 veľkonočné prázdniny
21.4.2020 (klik) Pygame Zero – udalosti (zavreté školy kvôli covid-19)
28.4.2020 (klik) Pygame Zero – zvuky a timer (zavreté školy kvôli covid-19)

Máj:
5.5.2020 (klik) Pygame Zero – robíme hru Flappy Bird
12.5.2020 (klik) Pygame Zero – robíme vesmírnu hru + Tvorba záverečného projektu – vlastná hra v PyGame Zero
19.5.2020 (klik) Pygame Zero hra + Tvorba záverečného projektu – vlastná hra v PyGame Zero
D.Ú.: Tvorba záverečného projektu – vlastná hra v PyGame Zero ->> na poslednej hodine prezentujeme
26.5.2020 (klik) Záverečná hodina – pár slov v odkaze, na hodine si pozrieme projekty