Programovanie v Pythone (Z) 2019/2020

Krúžok je v utorky od 15:15-16:45:
– klik na materiály s úlohami z jednotlivých hodín (pri konkrétnej hodine)
– heslo na všetky stránky je rovnaké, vedia ho iba členovia krúžku

  • ŤAHÁK Príkazov (klik) – treba ho doplniť… len nestíham, ak sa vám chce a máte čas, môžete mi poslať čo tam ešte treba…

Október:
1.10.2019 Otvorenie detského sveta vedy a techniky – krúžok nebude
8.10.2019 Úvod (klik) – inštalácia, príkaz print, premenné, načítanie knižnice tkinter + Code week
15.10.2019 Knižnica tkinter úvod (klik) – canvas, kreslenie obdĺžniky, kruhy a súradnice + Code week
22.10.2019 Grafika a náhoda (klik) – náhodné čísla, náhodná farba, premenná, grafika tkinter
29.10.2019 Grafika a premenné (klik) – premenné, kreslenie, súradnice počítané od stredu

November:
5.11.2019 For cyklus (klik) – s grafikou aj bez grafiky
12.11.2019 For cyklus 2 (klik) – pokračujeme for cyklom
19.11.2019 Pokračovanie for cyklus (klik) – for cyklus s Micro:bitom, a nakoniec sme len trošku začali funkcie
26.11.2019 Začíname s funkciami (klik) – funkcie bez návratovej hodnoty, grafické úlohy

December:
3.12.2019 Klikanie myšou (klik) – udalosti na klikanie/ťahanie a stláčanie
10.12.2019 Udalosti s klávesnicou (klik) – udalosti na klávesnicu, zopakovanie na klikanie myšou
17.12.2019 Funkcie a tvorba minihry (klik) – vytvárame minihru a pripravujeme sa na projekt
POZOR: D.Ú. (klik) – PROJEKT NA PRÁZDNINY – odovzdať najneskôr do 12.1.2020!!!!!
24.12.2019 vianočné prázdniny
31.12.2019 vianočné prázdniny

Január:
7.1.2020 vianočné prázdniny
14.1.2020 Opakovanie všetkého a prehliadka projektov (klik)
21.1.2020 Podmienené príkazy (klik) – if-elif-else
28.1.2020 Pokračujeme s podmienkami (klik) – and, or, not, elif

Február:
4.2.2020 Algoritmy s podmienkami – cyklus s podmienkou while, podmienky vnorené, zložité podmienky, and or == !=
11.2.2020 Funkcie 2 – funkciami na tvorbu minihry a funkcie s návratovou hodnotou – algoritmické úlohy
18.2.2020 jarné prázdniny
25.2.2020 Samostatné programovanie zadania – grafická minihra a grafické príklady na štýl písomky

Marec:
3.3.2020 (Nekonečný) Časovač – grafické úlohy
10.3.2020 Časovač, posúvanie objektov canvasu a tvorba minihier – grafické úlohy, Modul Math a algoritmy s matikou

 

17.3.2020 Polia – listy, zoznamy
24.3.2020 Grafické hry s poliami – práca s jednorozmernými poliami na grafike
31.3.2020 Obrázky
Apríl:
7.4.2020 Dvojrozmerné polia
14.4.2020 veľkonočné prázdniny
21.4.2020 Textové súbory – čítanie, zápis
28.4.2020 Textové súbory 2 – s poliami, textovými súbormi

Máj:
5.5.2020 Opakovanie a vzhľad aplikácií
12.5.2020 Záverečná úloha z programovania – výstupný test z programovania
19.5.2020 Tvorba záverečného projektu – vlastná hra/program
26.5.2020 Ukážka záverečných zadaní

 

Micro:bit a úlohy s ním

Textové reťazce 3 a polia – funkcie na reťazcoch, polia

Textové reťazce 2 – rezy, znaky a ASCII kódy, šifrovanie

Textové reťazce 1, tlačidlá a vstupné pole/boxy