Programovanie v Pythone (Z) 2019/2020

Krúžok je v utorky od 15:15-16:45:
– klik na materiály s úlohami z jednotlivých hodín (pri konkrétnej hodine)
– heslo na všetky stránky je rovnaké, vedia ho iba členovia krúžku

 • ŤAHÁK Príkazov (klik) – treba ho doplniť… len nestíham, ak sa vám chce a máte čas, môžete mi poslať čo tam ešte treba…

Október:
1.10.2019 Otvorenie detského sveta vedy a techniky – krúžok nebude
8.10.2019 Úvod (klik) – inštalácia, príkaz print, premenné, načítanie knižnice tkinter + Code week
15.10.2019 Knižnica tkinter úvod (klik) – canvas, kreslenie obdĺžniky, kruhy a súradnice + Code week
22.10.2019 Grafika a náhoda (klik) – náhodné čísla, náhodná farba, premenná, grafika tkinter
29.10.2019 Grafika a premenné (klik) – premenné, kreslenie, súradnice počítané od stredu

November:
5.11.2019 For cyklus (klik) – s grafikou aj bez grafiky
12.11.2019 For cyklus 2 (klik) – pokračujeme for cyklom
19.11.2019 Pokračovanie for cyklus (klik) – for cyklus s Micro:bitom, a nakoniec sme len trošku začali funkcie
26.11.2019 Začíname s funkciami (klik) – funkcie bez návratovej hodnoty, grafické úlohy

December:
3.12.2019 Klikanie myšou (klik) – udalosti na klikanie/ťahanie a stláčanie
10.12.2019 Udalosti s klávesnicou (klik) – udalosti na klávesnicu, zopakovanie na klikanie myšou
17.12.2019 Funkcie a tvorba minihry (klik) – vytvárame minihru a pripravujeme sa na projekt
POZOR: D.Ú. (klik) – PROJEKT NA PRÁZDNINY – odovzdať najneskôr do 12.1.2020!!!!!
24.12.2019 vianočné prázdniny
31.12.2019 vianočné prázdniny

Január:
7.1.2020 vianočné prázdniny
14.1.2020 Opakovanie všetkého a prehliadka projektov (klik)
21.1.2020 Podmienené príkazy (klik) – if-elif-else
28.1.2020 Pokračujeme s podmienkami (klik) – and, or, not, elif

Február:
4.2.2020 Algoritmy s podmienkami (klik) – cyklus s podmienkou while, podmienky vnorené, zložité podmienky, and or == !=
11.2.2020 Funkcie 2 (klik) – funkciami na tvorbu minihry a funkcie s návratovou hodnotou – algoritmické úlohy
18.2.2020 jarné prázdniny
25.2.2020 Samostatné programovanie zadania (klik) – grafická minihra a grafické príklady na štýl písomky – DOMÁCA ÚLOHA!

Marec:
3.3.2020 (Nekonečný) Časovač (klik) – grafické úlohy
10.3.2020 Časovač časť 2 (klik) + Posúvanie objektov canvasu– pokračujeme zložitejšími úlohami, tvorba minihier
17.3.2020 Samostatná práca doma – pošlite hotové riešenia z minulých hodín (zavreté školy – covid-19)
24.3.2020 Polia (klik) – listy, zoznamy – online krúžok na Discorde (zavreté školy – covid-19)
31.3.2020 Pokračovanie polia (klik) – aj s grafikou (zavreté školy – covid-19)

Apríl:
8.4.2020 Textové reťazce 1, tlačidlá a vstupné pole/boxy (klik) (zavreté školy – covid-19)
14.4.2020 veľkonočné prázdniny
21.4.2020 Obrázky (klik) – png a gif obrázky v tkinteri (zavreté školy – covid-19)
28.4.2020 Textové reťazce 2 (klik) – rezy, znaky a ASCII kódy, šifrovanie (zavreté školy – covid-19)

Máj:
5.5.2020 Cézarova šifra (klik) – pokračovanie textových reťazcov (zavreté školy – covid-19)
12.5.2020 Micro:bit (klik) + Tvorba vlastného projektu (inštrukcie klik) (zavreté školy – covid-19)
19.5.2020 Vzhľad aplikácií (klik)
26.5.2020 Záverečná hodina (klik)
Doplnok (klik): Pripravila som pre Vás ešte zoznam rôznych úloh na leto a zdrojov 🙂

O rok, ak budete chcieť:

 • samozrejme opakovanie a pokračovanie modul tkinter
 • práca s textovými súbormi
 • súťaže PythonCup, SpyCup, KSP
 • dvojrozmerné polia
 • ďalšia práca s textovými reťazcami
 • tvorba minihier
 • asociatívne polia, n-tice (tuple)
 • Try-except
 • rekurzia
 • hudba v hrách
 • objektové programovanie
 • modul Math, Turtle, PyGameZero