Moje publikácie

[20] DEMKOVÁ, I. Aktivity s micro:bitom v krúžku programovania. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – KDMFI. Rigorózna práca, 2020. Odkaz

[19] KUBINCOVÁ, Z.; DEMKOVÁ, I. Using Code Review at School and at the Programming Club. ICPEC 2020. Odkaz

[18] KUBINCOVÁ, Z.; DEMKOVÁ, I. Code review v škole a na programátorskom krúžku. DRÁBKOVÁ Jindra a Jan BERKI, eds. Sborník konference Didinfo 2020 [online]. Liberec, 2020. ISBN 978-80-7494-532-8, ISSN 2454-051X. Odkaz (str. 121)

[17] ANDERLE, M..; DEMKOVÁ, I. Prezentovanie binárneho vyhľadávania žiakom základných škôl prostredníctvom interaktívnej aplikácie. DRÁBKOVÁ Jindra a Jan BERKI, eds. Sborník konference Didinfo 2020 [online]. Liberec, 2020. ISBN 978-80-7494-532-8, ISSN 2454-051X. Odkaz (str. 149)

[16] CSICSOLOVÁ, I. Code review v informatike na strednej škole. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – KDMFI. Diplomová práca. 2019

[15] KUBINCOVÁ, Z.; CSICSOLOVÁ, I. Integrating Code Review into High School Programming Projects. Edulearn 2019. Odkaz

[14] KUBINCOVÁ, Z., CSICSOLOVÁ, I. Code Review at High School? Yes!. In: International Conference in Methodologies and intelligent Systems for Techhnology Enhanced Learning. Springer, Cham, 2019. p. 115-123. Odkaz na zborník

[13] CSICSOLOVÁ, I. Nemusíš byť na to vždy sám. Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2019 (ŠVK FMFI UK 2019). Odkaz (str. 197-205)

[12] CSICSOLOVÁ, I., KAROLČÍK, Š., TAKÁCS, M., DEMKO, M. Mobilná aplikácia MapPie a možnosti jej využitia vo výučbe geografie. Časopis Geografia – Časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Ročník 26, číslo 1/2018. Bratislava. Odkaz

[11] CSICSOLOVÁ, I., KUBINCOVÁ, Z. Nájdeš chybu v mojom programe?. Didinfo Banská Bystrica 2019. Zborník konferencie Didinfo 2019 [online]. Banská Bystrica, 2019. ISBN: 978-80-557-1533-9, ISSN: 2454-051X. Odkaz (str. 41-46)

[D] DEMKO, M., ui42. Pozor na chyby v kóde – code review. 2019, blogový článok

[10] KUBINCOVÁ, Z., CSICSOLOVÁ, I. Code Review in High School Programming.  2018 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET). ISBN 978-1-5386-4623-6. Odkaz

[9] CSICSOLOVÁ, I., Robotické stavebnice v škole a po škole. Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2018, pp. 281–285. ISBN 978-8081470882. Odkaz (strana 281)

[8] VESELOVSKÁ, M., MAYEROVÁ, K., CSICSOLOVÁ, I. University students were creating activities for leisure time robotic lessons with constructionist approach. RiE 2018. Odkaz bude tu alebo tu  alebo tu

[7] CSICSOLOVÁ, I., MAYEROVÁ, K., VESELOVSKÁ, M. Ako univerzitní študenti pripravovali obsah robotického krúžku pre žiakov základnej školy. Didinfo Liberec 2018. DRÁBKOVÁ Jindra a Jan BERKI, eds. Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Liberec, 2018. ISBN: 978-80-7494-424-6, ISSN: 2454-051X. Odkaz (strana 47)

[6] CSICSOLOVÁ, I., KUBINCOVÁ, Z. Code review v programovaní na strednej škole – predbežné výsledky. Didinfo Liberec 2018. DRÁBKOVÁ Jindra a Jan BERKI, eds. Sborník konference Didinfo 2018 [online]. Liberec, 2018. ISBN: 978-80-7494-424-6, ISSN: 2454-051X. Odkaz (strana 47)

[5] KUBINCOVÁ, Z., CSICSOLOVÁ, I. Wiki in informatics teaching at secondary school. ICTE 2017. Conference Proceedings. University of Ostrava: Ostrava, 2017. p. 39-42. ISSN 2464-4919 a 2570-7019. Odkaz + prezentácia

[4] CSICSOLOVÁ, I. Wiki v informatike na strednej škole. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – KZVI. Bakalárska práca. 2017. Odkaz

[C] DEMKO, M. Interakcia fyzicky znevýhodnených pacientov s herným rehabilitačným systémom. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, 2017. Diplomová práca. Odkaz

[3] CSICSOLOVÁ, I.  Využitie wiki vo vyučovaní informatiky na strednej škole. Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2017, pp. 231–240. ISBN 978-1983445132. Odkaz (strana 239-249)

[2] CSICSOLOVÁ, I. Použitie mobilnej aplikácie MapPie vo vyučovaní geografie. Študentská vedecká konferencia PriF UK – Zborník recenzovaných príspevkov. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, 2017. ISBN 978-80-223-4310-7. Odkaz (strana 1458 – didaktika) Plagát

[1] KUBINCOVÁ, Z., CSICSOLOVÁ, I. Wiki na strednej škole. DidInfo & DidactIG, Univerzita Mateja Bela: Banská Bystrica, 2017. p. 42-46. ISBN 978-80-557-1216-1. Odkaz

[B] DEMKO, M. Kinlík: A New Game for Leapkin Therapeutic System. Proceedings in Informatics and Information Technologies. IIT.SRC 2015. Student Research Conference. Faculty of Informatics and Information Technologies – Slovak University of Technology, Bratislava, 2015. ISBN 978-80-227-4342-6. Odkaz

[A] DEMKO, M. Rozšírenie terapeutického systému LeapKin. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, 2015. Bakalárska práca. Odkaz