Python pokročilí 20/21

Čo nás tento rok čaká – utorky 17:00-19:30:

 

  • Opakovanie: základ (polygon, iný choice, párne for cyklus, outline, otočenie textov,  sieť, šachovnica, kreslenie forom)
  • Opakovanie 2: funkcie (parametre, bez, global, návratová hodnota), pretypovanie, čiarový skicár, minitextový editor, zvyšok po delení
  • Opakovanie 3: while, zložitý časovač a posun, polia, button a entry, kameň-papier-nožnice
  • Hry: žabky, krtko
  • Príprava na PythonCup
  • Animácie v tkinter
  • Hudba v hrách
  • Triedy a objekty
  • PygameZero
Facebook komentáre