Ťahák príkazov – turtle

Veľmi dôležité! Python je CASE-SENSITIVE! Je rozdiel medzi veľkými a malými písmenami (napr. b a B).

Texty vždy píšeme v úvodzovkách. Buď „text“ alebo ‘text’ → nikdy nie kombinácia dvojitá text jednoitá úvodzovka, musia byť rovnaké.

Random (náhoda), práca s premennými, funkciami, shellom, podmienkami, cyklami ->>> rovnako ako pri tkinter


Jedna korytnačka:

from turtle import * #načítanie grafiky
showturtle() #skratka je st(), zobrazenie korytnačky

hideturtle() #ht() Skry korytnačku
forward(100) #fd(100) Dopredu o 100 bodov
back(100) #bk(100) Dozadu o 100 bodov
reset() #Zmaž plochu a posuň korytnačku do stredu plochy
right(90) #rt(90) Vpravo o 90 stupňov
left(90) #lt(90) Vľavo o 90 stupňov
penup() #pu() Pero hore
pendown() #pd() Pero dole
pencolor(farba) #Nastav farbu pera, farby napríklad: 'red', 'black', 'green', 'blue', 'brown', 'pink', 'white'
pensize(hrúbka) #Nastav hrúbku pera
setpos(x,y) #Nastav pero na súradnice x, y
bgcolor(farba) #Vyfarbí pozadie farbou zadanou v parametri
write(text) #Vypíše text
delay(0) #Zrýchli pohyb korytnačky
#Vyfarbenie ohraničenej oblasti:
fillcolor(farba)
begin_fill()
  #tu ...kreslenie ohraničenej oblasti...
end_fill()

Viacero korytnačiek:

import turtle
Tina=turtle.Turtle()
Tina.shape("triangle")
Marek=turtle.Turtle()
Marek.shape("classic")
Marek.showturtle()
Tina.showturtle()
Tina.pu(), Tina.lt(90), Tina.fd(5)
Marek.pu(), Marek.lt(90) , Marek.fd(100)

Pole korytnačiek:

import turtle
pole = []
for i in range(5):
  t = turtle.Turtle()
  t.setpos(-300 + 20 * i, 0)
  t.seth(0)
  pole.append(t)

 

Facebook komentáre