Python krúžok 18/19

Krúžok je v utorky od 17:30-19:00:
– klik na materiály s úlohami z jednotlivých hodín (pri konkrétnej hodine)
heslo na všetky stránky je rovnaké, vedia ho iba členovia krúžku

 1. hodiny z dní 2.10. a 9.10.2018 si nahradíme v inom termíne
 2. 1.hodina Úvod (klik) – inštalácia, príkaz print, premenné, načítanie knižnice tkinter (16.10.2018)
 3. 2.hodina Knižnica tkinter úvod (klik) – canvas, kreslenie obdĺžniky, kruhy a súradnice (23.10.2018)
 4. jesenné prázdniny 30.10.2018, nenahrádza sa
 5. 3.hodina Grafika a náhoda (klik) – náhodné čísla, náhodná farba, premenná, grafika tkinter (6.11.2018)
 6. 4.hodina For cyklus a MicroPython (klik) – for cyklus na algoritmoch, for cyklus na grafike, programovanie hardvérových zariadení Micro:bit (13.11.2018)
 7. 5.hodina Funkcie alias podprogramy (klik) – bez návratovej hodnoty – grafické úlohy (20.11.2018)
 8. 6.hodina Funkcie 2 (klik) – funkciami na tvorbu minihry a funkcie s návratovou hodnotou – algoritmické úlohy (27.11.2018)
 9. 7.hodina Klikanie myšou a klávesnicou (klik) – udalosti na klikanie/ťahanie a stláčanie (4.12.)
 10. 8.hodina Podmienené príkazy (klik) – if-elif-else (11.12.)
 11. 9.hodina Algoritmy s podmienkami (klik) – cyklus s podmienkou while, podmienky vnorené, zložité podmienky, and or == != (18.12.)
 12. vianočné prázdniny  25.12., 2.1. – DOMÁCA ÚLOHA PROJEKT (klik na zadanie)! odovzdať do 7.1.2019
 13. 10.hodina Opakovanie všetkého – opakovanie z 9.hodiny (klik), prehliadka projektov (8.1.2019)
 14. 11.hodina Textové reťazce 1, tlačidlá a vstupné pole/boxy (klik) (15.1.2019) – BUDE DLHŠÍ KRÚŽOK 17:00-19:30 (nahrádzanie z októbra)
 15. 12.hodina – (Nekonečný) Časovač (klik) – grafické úlohy (22.1.2019) – BUDE DLHŠÍ KRÚŽOK 17:00-19:30 (nahrádzanie z októbra)
 16. 13.hodina – Časovač, posúvanie objektov canvasu a tvorba minihier – grafické úlohy (29.1.2019)
 17. 14.hodina – Modul Math a algoritmy s matikou (klik) (5.2.2019)
 18. 15.hodina – Samostatné programovanie zadania (klik) – grafická minihra a grafické príklady na štýl písomky (12.2.2019)
 19. 16.hodina – Textové reťazce 2 (klik) – rezy, znaky a ASCII kódy, šifrovanie + domáca úloha na prázdniny (19.2.2019)
 20. jarné prázdniny 26.2.2019, nenahrádza sa
 21. 17.hodina – Textové reťazce 3 a polia (klik) – funkcie na reťazcoch, polia (5.3.)
 22. 18.hodina – Polia (klik) – listy, zoznamy (12.3.)
 23. 19.hodina – Grafické hry s poliami (klik) – práca s jednorozmernými poliami na grafike (19.3.)
 24. 20.hodina –  Obrázky (klik) (26.3.)
 25. 21.hodina – Dvojrozmerné polia (klik) (2.4.)
 26. 22.hodina – Textové súbory (klik) – čítanie, zápis (9.4.)
 27. 23.hodina – Textové súbory 2 (klik) – s poliami, textovými súbormi (16.4.)
 28. Téma záverečného projektu (klik) – vyberte si, nahláste si, začnite programovať
 29. veľkonočné prázdniny 23.4.2019, nenahrádza sa
 30. 24.hodina –  Opakovanie súborov, polí a tvorba minihier (klik) – rôzne úlohy s textovými súbormi, poliami a podobne (30.4.)
 31. 25. hodina – Vzhľad aplikácií (klik) (7.5.)
 32. 26.hodina –  Záverečná úloha z programovania (klik) – výstupný test z programovania (14.5.)
 33. 27.hodina – Tvorba záverečného projektu (klik) – vlastná hra/program (klik) (21.5.) – BUDE DLHŠÍ KRÚŽOK 17:00-19:30 (nahrádzanie z októbra)
 34. 28.hodina – Ukážka záverečných zadaní a iné veci (klik) (28.5.)
 35. BONUS: Príklady na prázdniny, voľný čas, aby ste nevyšli z cviku + pár rád (klik)

V prípade záujmu, pokračovanie v druhom polroku (Programovanie v Pythone 2), kde by sme mohli preberať ďalšie témy:

 • Triedy
 • Korytnačia grafika – knižnica turtle
 • Rekurzia
 • Pokročitelejšie algoritmy – polia, reťazce, dvojrozmerné polia, výpočty, …
 • N-tice / Tuple
 • Asociatívne polia
 • Maturitné programovanie
 • knižnica PyGame Zero
 • Súťažné úlohy a zadania – PythonCup, SpyCup, Palma, Prásk, KSP, ….
 • Tvorba hier v tkintri a v PyGame Zero
 • Algoritmy a výpočtové úlohy, …
 • Ďalšie funkcie v tkinteri
 • Programovanie hardvérového zariadenia BBC Micro:bit