Programátorské a robotické súťaže

Zoznam programátorských a robotických súťaží, o ktorých je dobré vedieť. Tieto by mali byť aktuálne a stále prebiehajúce. Do týchto súťaží som rada, ak sa moji žiaci zapájajú. Mnohí sa zapojili buď v škole alebo u mňa na krúžku.

/aktualizované 4.4.2024

iBobor – prebieha každý rok v čase október/november – od ZŠ 2.ročníka po SŠ maturanti – do súťaže prihlasuje učiteľ žiakov cez Edupage, súťaž trvá niekoľko minút, rôzne informatické úlohy, každý žiak pracuje sám, dá sa trénovať v starom archíve úloh, na facebooku bývajú zverejnené aj občasné úlohy počas prázdnin, adventu a podobne, cenou sú diplomy

Špongia – prebieha každý rok v čase október/november – pre ZŠ aj SŠ v spoločnej kategórii – programovanie hry podľa zadania, v akomkoľvek programovacom jazyku, deti môžu pracovať v tímoch, nutné registrovať sa vopred, zadanie je zverejnené neskôr, následne majú deti cca 2 týždne na naprogramovanie hry, potom prezentujú naživo v Bratislave/online, dá sa pozrieť si všetky predchádzajúce ročníky (kto vyhral, aké mali hry žiaci, niektoré sa dajú aj zahrať, dá sa pozrieť zadanie z minulých rokov), cenou sú diplomy a zábavné ceny pre každého kto prišiel odprezentovať

ScratchCup – prebieha každý rok zvyčajne v marci/apríli – pre ZŠ – do súťaže prihlasuje žiakov učiteľ cez Edupage, programovanie 3 úloh podľa zadania, žiaci dostanú niekoľko minút na riešenie, každý rieši sám pri svojom počítači, každý rok zverejňujú na facebooku aj tréningové úlohy počas prázdnin/roka, adventu, cenou sú diplomy

PythonCup – prebieha každý rok zvyčajne v marci/apríli, v rovnakom čase ako ScratchCup – pre vyššie ročníky ZŠ a SŠ – do súťaže prihlasuje žiakov učiteľ cez Edupage, programovanie 3 úloh podľa zadania, žiaci dostanú niekoľko minút na riešenie, každý rieši sám pri svojom počítači, každý rok zverejňujú na facebooku aj tréningové úlohy počas prázdnin/roka, adventu, cenou sú diplomy

First Lego League FLL – súťaž prebieha vždy od 1.8. do cca januára/februára – 3 súťažné kategórie – Discover (pre škôlkarov), Explore (prvý stupeň ZŠ), Challenge (druhý stupeň ZŠ a SŠ), tímová súťaž, k súťaži treba robotické stavebnice a špeciálne sady Lega, prihlasuje tréner a platí sa poplatok, žiaci najprv niekoľko mesiacov pracujú počas ich voľného času a nakoniec sa súťaží najprv na regionálnom kole a je možnosť postúpiť ďalej (pre Challenge kategóriu) do národného finále, do sveta…., ceny sú rôzne diplomy, poháre, medaile, ….

WRO World Robot Olympiad – pre ZŠ aj SŠ, podobná súťaž ako FLL, prebieha v 2.polroku – časť Robot Game, tu sa riešia tiež misie na špeciálnej podložke, ale nerobia sa ostatné časti ako vo FLL, je to čisto o programovaní.  Je to pre tímy detí, ktoré majú 2-3 členov. Sú 3 kategórie podľa veku 8-12rokov, 11-15rokov, 16-19rokov. Prihlasuje tréner, kupujú sa špeciálne sady na stavbu misií, ale dajú sa použiť na viac rokov, treba si dokúpiť aktuálnu podložku na daný rok a platí sa poplatok. Je regionálne kolo a národné kolo pre postupujúcich.

Robotická Liga pri FLL – prebieha v 2.polroku cca od januára – pre ZŠ aj SŠ – je to príprava na First Lego League – pre jednotlivcov aj tímy, k súťaži je potrebná Lego robotická stavebnica napr. Lego Spike Prime, každý mesiac sú nové zadania, žiaci odovzdajú zadanie, ktoré vedia vyriešiť, ceny sú diplomy, pre najlepších aj veľké hodnotné ceny

Enter Programiáda – prebieha v 2.polroku (cca od január do marca) – možnosť pracovať v tímoch, žiaci majú za úlohu naprogramovať zariadenie BBC Micro:bit a vymyslieť k nemu projekt, ktorý nejakým spôsobom pomáha ľuďom, organizátori vyberú niekoľko finalistov, ktorí postupujú do ďalšieho kola v Bratislave, kde svoje projekty prezentujú pred porotou a verejnosťou, ceny sú diplomy, rôzne hodnotné vecné ceny

IHRA – súťaž prebieha od februára do cca apríla – kategórie pre ZŠ aj SŠ – deti si vopred naprogramujú ľubovoľnú hru v akomkoľvek programovacom jazyku, malo by ísť o väčšie hry, nie len jednoduché programy, môžu pracovať aj v tímoch, žiakov vopred zaregistrovať, odovzdať treba do termíny odovzdania a následne hru prezentujú buď naživo v Košiciach alebo online, ceny sú diplomy, rôzne menšie vecné ceny

 

Keď raz budem mať viac času na prácu a budem mať okolo seba deti, ktoré by chceli súťažiť a učiť sa vo voľnom čase, tak by som ešte rada s nimi vyskúšala tieto súťaže…. Prípadne to berte ako zoznam ďalších súťaží, ktoré poznám, že existujú:

Prásk – trvá celý rok a pre základoškolákov. Úlohy riešite samostatne, doma, netreba učiteľa. Na stránke je aj archív úloh. Sú to úlohy, v ktorých si treba vytrénovať algoritmické myslenie na vyriešenie problému a následne príklad naprogramovať. Systém na webovej stránke dokonca skontroluje zadanie a pripíše aj počet bodov. Je to super, pre niekoho náročné, ale dá sa na tom naučiť správne programátorsky myslieť. Najlepší majú možnosť zúčastniť sa programátorského sústredenia.

KSP (korešpondenčný seminár z programovania) – niečo podobné ako Prásk, ale pre stredoškolákov, dospelých, vysokoškolákov… dá sa to riešiť aj nesúťažne. Je to tiež super na trénovanie algoritmického myslenia a následne aj programovania. Zadania môžete odovzdávať v rôznych programovacích jazykoch a systém ho skontroluje a pridelí počet bodov. Najlepší majú možnosť zúčastniť sa programátorského sústredenia.

Palma junior – programovanie v Pythone. Zapojiť sa môžu žiaci z vyšších ročníkov ZŠ aj SŠ, ale žiakov musí prihlásiť učiteľ informatiky na základnej alebo strednej škole, prebieha cca od novembra, neviem aké sú ceny

Istrobot – rôzne robotické kategórie, prebieha naživo v Bratislave

Advent of Code – celosvetová súťaž, prihlásiť sa môže hocikto, aj dospelí, programovať môžete v čomkoľvek, je to po anglicky. súťaž prebieha počas adventného obdobia od 1.12 do 25.12, neviem či sú tam nejaké ceny

ScratchMatch – pre dievčatá zo ZŠ – v 2.polroku – naprogramovanie hry v Scratchi

3D tlač súťaž z IT Akadémie – pre SŠ

LEGObot v Prešove

Robotický battle na Alejovej v Košiciach

Trenčiansky robotický deň

Lego Robot Sumo súťaže:

  •  vo Fiľakove RoboSum,
  • v Žiline RoboRave,
  • vo Zvolene SumoChallenge – tu sme sa zúčastnili v decembri 2023

RoboCup Junior

Turnaj Záhorácky robot v Jakubove

České:

Poľsko:

Poznáte ešte nejaké iné robotické a programátorské súťaže, ktoré sú najmä pre základnú školu a oplatia sa vyskúšať?

Zoznam robotických nájdete na tejto webovej stránke, kde to pán učiteľ pekne spísal.